CENNIK KORTÓW TENISOWYCH

SEZON ZIMOWY 2021/22: 01.10.2021 - 30.04.2022

  • Karnet 30 h daje możliwość stałej rezerwacji kortu (dzień i godzina) i opłacany jest z góry przed pierwszą grą.

  • Karnet 10 h opłacany jest z góry i nie daje możliwości stałej rezerwacji kortu.

  • Brak opłaty za karnet ze stałą rezerwacją powoduje jej anulowanie.

  • Odgrywanie godzin ze stałych rezerwacji może mieć miejsce tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności  z minimum 24 godzinnym  wyprzedzeniem.

  • Rezerwacji godzin z karnetów 10h oraz jednorazowych  można dokonywać maksymalnie z jednodniowym  wyprzedzeniem.

  • Nieopłacone z góry a rozegrane godziny karnetowe liczone są jak jednorazowe.

Oferta specjalna:

Bez stałych rezerwacji CHALLENGER - 60 ZŁ/h - REZERWACJA KORTU NA 2h (PŁATNA PO POŁOWIE)

Wpłaty za karnety prosimy kierować na poniższe konto naszego klubu:

 

MKW Sp.z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 161

04-987 Warszawa
 

Numer rachunku bankowego:

33 1160 2202 0000 0002 7201 3139

CENNIK SZKOLEŃ
SEZON ZIMOWY 2021/22: 01.10.2021 - 30.04.2022

cennik zima fin.png

  • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 30 zł/h

  • Trening indywidualny z trenerem od 80 zł/h + opłata za wynajem kortu

  • Szkolenie zawodnicze grupowe i indywidualne - warunki ustalane z koordynatorem sekcji

Wpłaty za szkolenia prosimy kierować na poniższe konto naszego klubu:

 

Klub Miedzeszyn Sp.z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 161

04-987 Warszawa
 

Numer rachunku bankowego:

25 1160 2202 0000 0002 7201 5223

CENNIK SZKOLEN.png